Hur vi bedriver vår verksamhet

Ben & Jerry's strävar efter att vara ett företag för social rättvisa som gör glass. Genom vår tre-delade mission arbetar vi ständigt med att stärka ett koncept som vi kallar "sammankopplad välstånd."

Värdedrivna inköp

Att använda våra ingredienser och kraften i våra köpbeslut för att stödja positiv förändring är inte bara logiskt – det gör våra smaker sensationella!

Ikon för mångfald bland leverantörer

Mångfald bland leverantörer

Vi arbetar för att varje år öka antalet affärer med och den totala summan som spenderas hos leverantörer som ägs och leds av människor från grupper som historiskt sett varit marginaliserade.

Vi ser detta som en avsiktlig investering som kommer att stödja växande välstånd i dessa samhällen.

Ikon för skapande av sociala företag och gemensamma värderingar

Sociala företag och delade värderingar

I hela vår leveranskedja arbetar företag som delar vår syn på att om att företag kan vara en god kraft.

Partner som Greyston Bakery, med sitt livsförändrande öppna anställningsprogram, och Rhino Foods, med sitt fokus på att anställa flyktingar, visar att företag drivna av en social mission kan göra en enorm skillnad i världen. Vi letar efter likasinnade leverantörspartners som delar våra värderingar, inklusive många B-Corps.

Ikon för blomstrande jordbruk och lantarbetare

Blomstrande jordbruk och lantarbetare

Glasseuforin vi skapar skulle inte finnas utan bönder.

Genom vägledning från våra grundvärderingar och vårt arbete med respekterade partnerorganisationer kan vi hjälpa till att säkerställa att alla bönder och lantarbetare i vår leverantörskedja – från mjölkgårdarna i Vermont till de små kakaoodlingarna i Elfenbenskusten – kan blomstra. Vi tycker att de som påverkas ska vara en del av samtalet om arbetsförhållanden och affärspraxis. Det är anledningen till att vi arbetar med organisationer som Fairtrade International, där bönder utgör halva generalförsamlingen, och Milk with Dignity, en banbrytande standard för mänskliga rättigheter ledd av lantarbetare.

Ikon för regenerativt jordbruk och djurens välbefinnande

Regenerativt jordbruk och djurens välbefinnande

Regenerativt jordbruk handlar om att odla mat och bedriva jordbruk i partnerskap med naturen för att skapa hälsosamma, mångfaldiga ekosystem.

Det är avgörande för att kunna leva upp till vårt mål att ha en pågående positiv påverkan på miljön. Vi tror på jordbrukssystem som håller djuren friska, skapar rik jord, inte avskogar och som återställer förstörda naturliga miljöer.

Vår miljöpåverkan

Våra verksamheter påverkar miljön och vårt arbete fokuserar på att minska de negativa effekterna och öka de positiva. Och det handlar inte bara om en miljöfråga – det är en fråga om social och ekonomisk rättvisa.

Ikon för klimatförändringar

Klimatförändring

Vi känner till vår påverkan och arbetar i våra verksamheter för att minska den, och varje år rapporterar vi om framstegen.

Ikon för produktivt avfall

Produktivt avfall

Vårt avfall läggs i metan-rötkammare med annat jordbruksavfall och genererar energi för att driva jordbruken.