Våra progressiva Värderingar

Genom att leda med progressiva värderingar inom hela vår verksamhet strävar vi efter att tillgodose mänskliga behov och eliminera orättvisor i våra lokala, nationella och internationella samhällen.

Vi har en progressiv, oberoende social mission som syftar till att tillgodose mänskliga behov och eliminera orättvisor i våra lokala, nationella och internationella samhällen genom att integrera dessa frågor i våra dagliga affärsaktiviteter.

  • Kapitalism och den rikedom den producerar skapar inte samma möjligheter för alla. Vi inser att gapet mellan rika och fattiga är större än någon gång sedan 1920-talet. Vi strävar efter att skapa ekonomiska möjligheter för de som har förnekats dem och för att främja nya modeller för ekonomisk rättvisa som är hållbara och replikerbara.
  • Tillverkningen av produkter skapar per definition avfall. Vi strävar efter att minimera vår negativa påverkan på miljön.
  • Odlingen av mat är alltför beroende av användningen av giftiga kemikalier och andra metoder som inte är hållbara. Vi stödjer hållbara och säkra metoder för matproduktion som minskar miljöförstöringen, upprätthåller markens produktivitet över tid och stödjer den ekonomiska hållbarheten för familjejordbruk och samhällen på landsbygden.
  • Vi söker och stödjer ickevåldsmetoder för att uppnå fred och rättvisa. Vi anser att statliga resurser är mer produktiva när de används för att uppfylla mänskliga behov snarare än att bygga och underhålla vapensystem.