Våra värderingar, vår aktivism och vår mission

Vi tror att glass kan förändra världen. Vi har en progressivt, oberoende social mission som syftar till att tillgodose mänskliga behov och eliminera orättvisor i våra lokala, nationella och internationella samhällen genom att integrera dessa frågor i vår dagliga verksamhet.

Våra värderingar

Vi älskar att göra glass – men att använda vår verksamhet för att göra världen till en bättre plats ger vårt arbete dess mening. Guidade av våra värderingar strävar vi i allt vi gör, på varje nivå av vår verksamhet, efter att främja mänskliga rättigheter och värdighet, stödja social och ekonomisk rättvisa för historiskt marginaliserade samhällen, samt skydda och återställa jordens naturliga system. Med andra ord: vi använder glass för att förändra världen.

Mänskliga rättigheter och värdighet

Vi arbetar för alla människors rätt att leva i frihet, säkerhet, med självkänsla, yttrandefrihet och rätt att protestera, och att ha möjligheten att försörja sig och bidra till samhället.

Social och ekonomisk rättvisa

Vi arbetar för att uppnå jämlikhet, möjligheter och rättvisa för de samhällen över hela världen som historiskt sett varit marginaliserade och inser att detta är kopplat till en rättvis försörjning som gör det möjligt för individer, familjer och samhällen att frodas.

Miljöskydd, återställning & regenerativt jordbruk

Vi arbetar för en positiv, livsomvälvande miljöpåverkan som återställer förstörda naturliga miljöer och möjliggör ökad mångfald och rikligt med ekosystem.

Vårt mission

Ben & Jerry's grundar sig på och arbetar för ett hållbart verksamhetskoncept av sammanlänkat välstånd. Centralt för Ben & Jerry's mission är tron att alla tre delar av dess mission måste skapa lika mycket värde, med en djupgående respekt för alla personer inom och utanför företaget, och med stöd till de samhällen de tillhör.

Vår produktmission driver oss att göra fantastisk glass – för dess egen skull.

För att tillverka, distribuera och sälja glass och euforiska blandning av högsta kvalitet med ett fortsatt engagemang för att använda hälsosamma, naturliga ingredienser och främja affärspraxis som respekterar jorden och miljön.

Vår ekonomiska mission uppmanar oss att förvalta vårt företag för hållbar ekonomisk tillväxt.

För att driva företaget på en hållbar ekonomisk grund av lönsam tillväxt, ökat värde för våra intressenter och utökade möjligheter till utveckling och steg framåt i karriären för våra anställda.

Vår sociala mission gör att vi måste använda vårt företag på innovativa sätt för att göra världen till en bättre plats.

För att driva företaget på ett sätt som aktivt erkänner den centrala roll som företaget spelar i samhället genom att inleda innovativa sätt att förbättra livskvaliteten lokalt, nationellt och internationellt.

Mer om företaget

Peace, Love & glass | Ben & Jerry's

Frågor vi bryr oss om

Vi tror att företag har ett ansvar och en unik möjlighet att vara en stark drikraft för förändring i världen.

Läs mer om ämnen vi bryr oss om

Hur vi bedriver vår verksamhet

Vi bedriver vår verksamhet på en modell för sammanlänkat välstånd, vilket innebär att när det går bra för Ben & Jerry’s så går det även bra för de intressenter som är bundna till vårt företag.

Läs mer om hur vi gör affärer