Avfall skapar watt!

Tillverkningen av produkter skapar per definition avfall. Och glasstillverkning skapar mejeriavfall som är för intensivt för att skickas till den lokala reningsanläggningen för avloppsvatten. I stället skickar vår glassfabrik i Vermont tillbaka det till regionala anaeroba rötkammare, där det hamnar i en metanrötare tillsammans med annat jordbruksavfall och skapar förnybar energi.

Våra tillverkningsfabriker har åtagit sig att mäta och minska sin miljöpåverkan inom fyra prestationsområden: vatten, fast avfall, energi och CO2-utsläpp.