Samma frysbarhet, vänligare kylmedel

På Ben & Jerry’s letar vi ständigt efter sätt att minska vår miljöpåverkan — inklusive klimatpåverkan från de många tusen frysar du hittar fyllda med Ben & Jerry’s i butiker överallt.

I december 2011 godkände US Environmental Protection Agency (EPA) vår hemställan om kommersiell användning av kolväte (hydrocarbon, HC) i frysar i USA.

HC-frysar är betydligt mer energieffektiva och användningen av ett naturligt kolvätefrysmedel har lägre potential för global uppvärmning än kylmedel med fluorkolväte (hydrofluorocarbon, HFC) som vanligtvis används i frysar i USA, så EPA-godkännandet var goda nyheter för miljön. En extra fördel: HC-frysar är billigare att driva än standardfrysar, så vi har väldigt stora förhoppningar om att andra företag kommer att inse att vår subversiva komplott för att rädda miljön även inkluderar en del trevliga kostnadsbesparingar. I Europa används HC-frysar redan i stor utsträckning, inklusive många som innehåller Ben & Jerry's glass.