Skip to main content

Global uppvärmning. Klimatförändring. Klimaträttvisa.
Vad betyder allt det här?

Vi lever i en värld där effekterna av klimatförändringarna blir allt mer verkliga; från smältande isar till skenande skogsbränder, det kan inte längre förnekas att dessa koldioxidutsläpp påverkar vår ömtåliga planet. De vetenskapliga bevisen är fastslagna, den globala uppvärmningen är verklig och påverkar människor runt om i världen. Frågan är nu: "Vad ska vi göra åt det?"

Read More 

Påverkan på vår planet och dess människor:

Varje år som går ser vi förändringar i nederbördsmönstret, som t.ex. mer intensiva regnväder runt om i världen, dramatiska förändringar i Arktis, förändringar i jordbruksväxtsäsonger och stigande havsnivåer samt försurning av haven. Vissa av dessa förändringar i vårt klimat kommer att få dramatiska ekologiska och sociala konsekvenser. Den grymma ironin när det gäller klimatförändringen är att människor i utvecklingsländerna, som åtminstone har råd att anpassa sig till klimatförändringarna, kommer att betala det högsta priset för de 200 år av industrialisering och föroreningar från den utvecklade världen. Det är verkligen en fråga om klimaträttvisa.

 

Lösningen:

Det är mer angeläget än någonsin att vi vidtar åtgärder för att drastiskt minska de globala utsläppen av växthusgaser - och att göra det på ett sätt som rättvist delar bördorna och riskerna av klimatförändringarna bland världens nationer. Till slut måste vi bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utveckling från naturresursutvinning och utarmning.

Det finns inga snabba åtgärder för att lösa klimatförändringarna, men vi vet vad vi behöver göra. Vi måste:

 • Sluta använda fossila bränslen
 • Öka förnybara energikällor
 • Sätta ett pris på koldioxidutsläpp
 • Arbeta med utvecklingsländerna för att investera i förnybar energi

Vad betyder det för Ben & Jerry’s?

Ben & Jerry's har en lång historia av att kämpa för klimaträttvisa och att hitta sätt att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Under 2002 lanserade vi ett kompensationsprogram för koldioxidutsläpp för våra tillverkningsanläggningar i Vermont. Under 2007 drev vi vår första opinionsbildningskampanj för den globala uppvärmningen i samarbete med Dave Matthews Band. Vi har investerat tidigt och mycket i effektiviteten på alla våra tillverkningsanläggningar, inom leveranskedjan och i glassbarerna för att öka energieffektiviteten och minska vår klimatpåverkan.

Read More 

Nästan alla företag har utsläpp av växthusgaser i samband med sin tillverkning, och det inkluderar Ben & Jerry's. Vi är beroende av jordbruket för våra huvudingredienser, särskilt mejeriprodukter, men också tillverkningen för att göra våra produkter, lastbilarna för att transportera våra färdiga produkter och frysarna för att hålla vår glass kall. Vi känner till vår klimatpåverkan, och arbetar i hela vår verksamhet för att minska den. Vi samarbetar med våra jordbrukare för att minska metanutsläpp från gårdar, vi leder övergången till renare, grönare frysar i USA och vi har byggt en "Chunkinator" på vår nederländska fabrik som hjälper till att ge ström till fabriken från biprodukter från glasstillverkningen. Vi vet också att det vi har gjort inte alls är tillräckligt och vi måste göra mer. Vi gör framsteg och rapporterar om detta varje år i vår SEAR-rapport. Läs mer om de steg vi tar för att minska vår klimatpåverkan och vår plan för att uppnå 100 % ren energi på alla våra amerikanska verksamheter år 2020.

Gå med i klimatrörelsen!

Delvis tack vare att över 3,5 miljoner medborgare runt om i världen skrev under Avaaz namninsamling med uppmaningen att världens ledare skulle tackla klimatförändringarna vid FN:s klimatmöte (COP21), undertecknades det banbrytande Parisavtalet. 196 länder åtog sig att hålla den genomsnittliga globala temperaturökningen till högst 1,5 grader Celsius.

Och nu börjar det verkliga arbetet.Nu måste vi fortsätta att sätta press på världens ledare för att de ska vidta åtgärder för att snabbt gå över till 100 % ren energi och uppnå de ambitiösa mål som kommer att ge oss en grönare, renare framtid. Gör din röst hörd tillsammans med miljontals andra som kräver åtgärder och skriv under namninsamlingen i dag!

 

Skriv på namnlistan nu!

  

Vanliga frågor:

 • Vad är Ben & Jerry's ståndpunkt om klimatförändringen?

  Den är verklig. Det händer just nu. För oss handlar det inte bara om isbjörnar och istäcken, det handlar om människor och det är en fråga om ekonomisk och social rättvisa.

  Vi har alltid haft ett åtagande att minimera den negativa inverkan vår verksamhet har på miljön. Vi har gjort investeringar i energieffektivitet och avfallsminskning vid våra anläggningar, installerat bio-kokare som förvandlar avfall till ren energi på vår europeiska tillverkningsanläggning och vill bara ha FSC (Forest Steamship Council ) -certifierade kartonger för våra förpackningar.

 • Varför bryr sig Ben & Jerry's om klimatförändringen?

  Som livsmedelsföretag löper många av våra partners i vår värdekedja, inklusive våra Fairtrade-leverantörer på södra halvklotet, stor risk om vår planet värms upp. Och eftersom klimatförändringen är en risk för människorna i vår leverantörskedja, är det också en risk för vår verksamhet.

 • Vad exakt menar ni med klimaträttvisa?

  För oss är frågan om klimatförändringarna inte bara en miljöfråga. Det är ett allvarligt hot mot de fattigaste och mest utsatta människorna på planeten. Detta problem har till stor del orsakats av rika, utvecklade nationer från norra halvklotet, medan de minst utvecklade länderna i den södra delen löper störst risk, och har minst resurser att anpassa sig till en snabb uppvärmning av vår jord. Det är en fråga om mänskliga rättigheter och social rättvisa.

 • Vad har ni gjort tidigare när det gäller klimatförändringar?

  Vi har hållit på med detta ett tag. Vi drev vår första opinionsbildningskampanj för global uppvärmning under 2007 i samarbete med Dave Matthews Band. Vi har en lång historia av att fokusera på att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi har investerat tidigt och mycket i effektivitet på våra tillverkningsanläggningar för att öka energieffektiviteten och minska avfallet. Vi har nyligen döpt en bio-kokare på vår glass fabrik i Nederländerna som förvandlar avfall från tillverkningsprocessen till ren energi. Här följer en lista över vad vi har gjort:

  • 2002 - Vi började klimatkompensera med NativeEnergy för våra tillverkningsanläggningar i Vermont
  • 2004 - Vi gjorde en livscykelanalys för produktionen i EU
  • 2007 - EU började koldioxidkompensera
  • 2007 - One Sweet Whirled opinionsbildningskampanj
  • 2008 - Inventeringen av koldioxidutsläpp klar i USA
  • 2008 - Samarbetar med Greenpeace för att få EPA-godkännande av fluorkolvätefria (HFC) kylskåp
  • 2014 - Livscykelanalys klar för USA
  • 2014 - Installerat en bio-kokare på vår nederländska fabrik
  • 2015 - Livscykelanalys ska vara klar för EU

   

 • Vad är syftet med er aktivismkampanj?

  Vi vet att frivilliga företagsinitiativ inte kommer att leverera den storskaliga systemförändring som krävs för att hålla uppvärmningen under 2º Celsius. Vi behöver ledare runt om i världen för att stödja en politik som fasar ut fossila bränslen och driver på en snabb ökning av förnybar energi. Endast en bred socialt baserad rörelse kan skapa den press på världens ledare som kan ge denna koldioxidfria framtid. Det är därför vi är beslutna att hjälpa till att bygga den växande internationella klimatrörelsen. Tillsammans kan vi visa världens ledare att tiden att agera är nu.

 • Hur skapar ni den här rörelsen?

  Vi uppmuntrar våra fans, konsumenter och medborgare att bli en del av den globala klimatrörelsen. Om vi ska undvika katastrofala klimatförändringar, kommer det att krävas en bred medborgarrörelse som är villig att agera för att skydda vår planet. Vi kommer att uppmuntra våra fans att gå med Avaaz, en av många grupper som utgör den globala rörelsen.

  Avaaz kommer att fortsätta att engagera våra fans och uppmuntra dem att agera vid en tid då det kan vara mest slagkraftigt. Vi vill erbjuda ett enkelt sätt för våra fans att agera i en fråga som vi vet att de bryr sig om.

 • Varför 2015?

  2015 är ett viktigt år. Världens ledare har satt en tidsfrist för att slutföra ett internationellt avtal som skulle kräva att alla nationer minskar utsläppen av växthusgaser för att hålla uppvärmningen under 2º Celsius. För att gå rakt på sak kommer 2015 antingen att få världen att gå mot ett stabilt och långsiktigt klimat, eller så kommer vi att gå en framtid till mötes med skenande klimatförändringar. Vi tycker det förstnämnda låter mycket bättre.

 • Har inte ert företag en stor klimatpåverkan?

  Jo, det har det. Vår klimatpåverkan per pint är ca 1 kg eller 136 000 ton växthusgaser per år. Se vår livscykelanalys här.

 • Har ni ett mål för att minska er klimatpåverkan?

  Ja , Ben & Jerry’s har åtagit sig att minska sin totala klimatpåverkan. Vi anser att företag ska sätta ambitiösa mål som är förankrade i vetenskapen. Ben & Jerry’s har åtagit sig att se till att utvecklingen av företaget inte behöver innebära en ökad miljöpåverkan. Vi har åtagit oss att sänka våra totala utsläpp år 2050 med 80 %, trots en ambitiös plan för att expandera vår verksamhet. Mellan nu och 2020 har vi åtagit oss att minska intensiteten av utsläppen per produktionsenhet med 15 %.

 • Hur tänker ni uppnå era mål angående en minskning av växthusgaserna?

  Mer än hälften av vårt företags koldioxidutsläpp kommer från produktionen av våra ingredienser, i synnerhet mjölk. På gården står utsläppen förr 42 % av de totala utsläppen i vårt företags livscykel, så för att göra verkliga framsteg för att minska vår klimatpåverkan, måste vi samarbeta med våra familjemjölkbönder för att förbättra gödselhanteringen, minska enteriska utsläpp från korna och gå mot bättre odlingsmetoder som främjar markens hälsa och binder kol. Dessutom kommer vi att fortsätta att driva på effektiviteten i alla våra fabriker, vårt logistiknätverk och vår leveranskedja av frysta varor.

 • Påverkar inte transporten av glass från Vermont till länder som Australien och Brasilien utsläppen av växthusgaser mycket?

  Utgående transport står för ca 15 % av vår verksamhets växthusgasutsläpp, så logistiken är en betydande del av vår klimatpåverkan. Dock transporteras glassen som vi skickar internationellt med båt, som är det mest effektiva sättet att transportera gods. World Shipping Council säger att ett ton gods som transporteras från hamnen i Melbourne i Australien till hamnen i Long Beach i Kalifornien, en sträcka på 12 770 kilometer (7 935 miles), ger mindre CO2-utsläpp än vad en transport av samma last inom USA med lastbil från Dallas till Long Beach gör, en sträcka på 2 307 kilometer (1 442 miles). Läs mer om det här.

  För för vi ska kunna göra meningsfulla minskningar av de cirka 15 % av vår klimatpåverkan kopplat till utgående frakt, behöver vi öka effektivitet för våra kylda lastbilsflottor som transporterar våra produkter på hemmamarknaden.

 • Hur är det då med alla korna?

  Ja, vi är ett mejeriföretag och vi är stolta över vårt förhållande till bönderna som levererar all vår mjölk och grädde. Men då jordbruket svarar för 15-20 % av de globala utsläppen av växthusgaser, har vi fått en hel del arbete för att minska på gårdarnas utsläpp. Det är därför vi granskar vårt Caring Dairy-program för att undersöka möjligheter som utvecklingen av en växthusgasmodell för våra gårdar som ger oss möjlighet att mäta den faktiska klimatpåverkan på våra gårdar. Vi har också börjat investera i viktiga tekniker som gödselseparatorer och biodigesters på mjölkgårdar i vår leverantörskedja för att minska vår klimatpåverkan och samtidigt gynna bönderna.

 • Ni säger att ni bryr er om miljön, men era förpackningar är inte återvinningsbara, varför inte?

  Vi bryr oss mycket om vår planet, och följer alltjämt vilken påverkan vi har på miljön. När det kommer till förpackningarna är all kartong i våra förpackningar tillverkade av Forest Stewardship Council, en miljöcertifierad kartong. På grund av hygienfrågor är vi skyldiga att förse vår FSC-kartong med en beläggning, och det är därför som förpackningarna för närvarande inte är återvinningsbara. Detta är något som vi vill förbättra, och hoppas att vi de närmsta åren kan göra framsteg i denna fråga.

 • Vilka offentliga policyer stödjer ni?

  För att hålla den globala medeltemperaturen under 2 ºC, stödjer Ben & Jerry's följande policyer.

  • Se till att 2/3 av alla nuvarande kommersiellt användbara fossila bränslereserver finns kvar i marken
  • Helt fasa ut alla utsläpp av fossila bränslen så snart som möjligt, dock senast 2050
  • Inte göra några nya investeringar i infrastruktur för fossila bränslen
  • Engagera alla länder i att fasa ut fossila bränsleutsläpp, med åtgärder som varierar beroende på ländernas gemensamma, men differentierat ansvar och förmåga
  • Få den globala ekonomin att övergå till 100 % förnybar energi och samtidigt säkerställa tillgången till hållbar energi för alla år 2050
  • Sätt ett vetenskapligt baserat pris på koldioxidutsläpp som begränsar uppvärmningen till 2 °C.
  • Skapa ett globalt ramverk inom vilken utvecklade ekonomier hjälper till att finansiera övergången till låga utsläpp och klimattålig hållbar utveckling i utvecklingsländerna och det södra halvklotet

   

Back To Top