Om den smälter, är den förstörd

Konsensus inom det globala forskarsamhället kunde inta vara tydligare: Världen upplever förödande effekter av klimatförändringarna och tiden börjar rinna ut för att agera för att undvika en ännu mer katastrofal situation.

Klimatförändringen är en fråga om rättvisa

Oavsett om det är torka och förödande skogsbränder eller ökande havsnivåer och kraftfullare orkaner så är de verkliga offren av en varmare planet inte bara isbjörnar och isflak, utan människor.

Men effekten av klimatförändringarna drabbar inte alla lika mycket. Den grymma ironin med klimatkrisen är att människor i u-länderna — de som har minst råd att anpassa sig — kommer att betala det största priset av den utvecklade världens 200 år av industrialisering och utsläpp. Det är verkligen en fråga om klimaträttvisa.

Men det finns goda nyheter

Samtidigt som vi vet att tiden att agera är kort så är de goda nyheterna att vi vet vad vi behöver göra och vi har tekniken för att göra det. Med förnybara energikällor som vind och sol, framsteg inom energieffektivitet i hemmen och på kontor, elfordon och laddningsinfrastruktur samt regenerativt jordbruk som kan fånga upp utsläppen av växthusgaser, så har vi alla verktygen vi behöver för att göra det som krävs.

Vi har också en global rörelse ledd av unga människor som tröttnat på att vänta på att de vuxna ska vidta åtgärder. De har inspirerat miljontals människor på alla kontinenter att kräva förändring.

IPCC har sagt att för att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna och hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ºC så skulle ”snabba, långtgående förändringar utan tidigare motstycke krävas i alla aspekter av samhället.” Medan detta kan verka skrämmande så är det också en möjlighet att skapa framtidens rena ekonomi.

Specifikt måste vi:

 • Sätt ett pris på koldioxid
 • Minska koldioxidutsläppen (vilket innebär att minska användningen av fossila bränslen) med minst 45 % senast år 2030
 • Övergång till 100 % förnybar energi senast 2050
 • Sluta använda kol
 • Lämna de fossila bränslena i marken
 • Avveckla industrin för fossila bränslen helt
 • Stoppa avskogningen av gamla tropiska skogar
 • Stöd utvecklingsländers omställning och anpassning
 • Anta regenerativ praxis som omvandlar jordbruket från en källa till utsläpp av växthusgaser till en kolsänka

Vad innebär detta för Ben & Jerry’s?

Vi förstår att växthusgaserna som bildas i produktionen av glass är betydande. Varje pint med klass vi tillverkar producerar ungefär 1,5 kilo växthusgaser. Under åren har vi arbetat hårt för att minska utsläppen på alla nivåer i vår leveranskedja, men det finns mycket mer att göra.

Vår klimatstrategi är en långtgående ansträngning. 2018 fick vi våra klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative (SBTi). SBTi hjälper företag att sätta upp mål som ligger i linje med den senaste klimatforskningen, så att alla vi företag kan göra vår del för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 ºC. Våra vetenskapligt baserade mål inkluderar:

 • 100 % förnybar energi senast år 2025
 • 40 % minskning av växthusgasintensiteten senast år 2025
 • 80 % minskning av växthusgasintensiteten senast år 2050

För att ta reda på om det går bra för oss, kolla vår senaste Social and Environmental Assessment Report (SEAR).

Våra vänner

 • Avaaz är en global webbrörelse som arbetar för att ta människodriven politik till beslutsfattande överallt.​

 • The Climate Reality Project är en ideell organisation med fokus på utbildning om klimatförändringar och främjande av ren energi. De uppmuntrar medborgare att läsa på, göra sina röster hörda och aktivera sig för förändring.

 • 350.org är en klimatförändringsrörelse som organiserar, hjälper och informerar medborgare i 188 länder att pressa sina ledare till att ta itu med klimatförändringarna och minska sina utsläpp. Namnet kommer från målet att minska koldioxidnivåerna i atmosfären från dess nuvarande 400 miljondelar till under 350 miljondelar.

 • BICEP är en koalition av företag som arbetar med beslutsfattare för att anta meningsfull energi- och klimatlagstiftning som kommer att möjliggöra en snabb övergång till en ekonomi med låga nivåer av koldioxidutsläpp under 2000-talet där jobb skapas och tillväxten stimuleras samtidigt som planetens ömtåliga klimat stabiliseras.