Skip to main content

If It's Melted It's Ruined
Globe outline Sun blazing

Global uppvärmning. Klimatförändring. Klimaträttvisa.
Vad betyder allt det här?

Vi lever i en värld där effekterna av klimatförändringarna blir allt mer verkliga; från smältande isar till skenande skogsbränder, det kan inte längre förnekas att dessa koldioxidutsläpp påverkar vår ömtåliga planet. De vetenskapliga bevisen är fastslagna, den globala uppvärmningen är verklig och påverkar människor runt om i världen. Frågan är nu: "Vad ska vi göra åt det?"

Read More 

Påverkan på vår planet och dess människor:

Varje år som går ser vi förändringar i nederbördsmönstret, som t.ex. mer intensiva regnväder runt om i världen, dramatiska förändringar i Arktis, förändringar i jordbruksväxtsäsonger och stigande havsnivåer samt försurning av haven. Vissa av dessa förändringar i vårt klimat kommer att få dramatiska ekologiska och sociala konsekvenser. Den grymma ironin när det gäller klimatförändringen är att människor i utvecklingsländerna, som åtminstone har råd att anpassa sig till klimatförändringarna, kommer att betala det högsta priset för de 200 år av industrialisering och föroreningar från den utvecklade världen. Det är verkligen en fråga om klimaträttvisa.

 

Lösningen:

Det är mer angeläget än någonsin att vi vidtar åtgärder för att drastiskt minska de globala utsläppen av växthusgaser - och att göra det på ett sätt som rättvist delar bördorna och riskerna av klimatförändringarna bland världens nationer. Till slut måste vi bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utveckling från naturresursutvinning och utarmning.

Det finns inga snabba åtgärder för att lösa klimatförändringarna, men vi vet vad vi behöver göra. Vi måste:

  • Sluta använda fossila bränslen
  • Öka förnybara energikällor
  • Sätta ett pris på koldioxidutsläpp
  • Arbeta med utvecklingsländerna för att investera i förnybar energi

Vad betyder det för Ben & Jerry’s?

Ben & Jerry's har en lång historia av att kämpa för klimaträttvisa och att hitta sätt att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Under 2002 lanserade vi ett kompensationsprogram för koldioxidutsläpp för våra tillverkningsanläggningar i Vermont. Under 2007 drev vi vår första opinionsbildningskampanj för den globala uppvärmningen i samarbete med Dave Matthews Band. Vi har investerat tidigt och mycket i effektiviteten på alla våra tillverkningsanläggningar, inom leveranskedjan och i glassbarerna för att öka energieffektiviteten och minska vår klimatpåverkan.

Read More 

Nästan alla företag har utsläpp av växthusgaser i samband med sin tillverkning, och det inkluderar Ben & Jerry's. Vi är beroende av jordbruket för våra huvudingredienser, särskilt mejeriprodukter, men också tillverkningen för att göra våra produkter, lastbilarna för att transportera våra färdiga produkter och frysarna för att hålla vår glass kall. Vi känner till vår klimatpåverkan, och arbetar i hela vår verksamhet för att minska den. Vi samarbetar med våra jordbrukare för att minska metanutsläpp från gårdar, vi leder övergången till renare, grönare frysar i USA och vi har byggt en "Chunkinator" på vår nederländska fabrik som hjälper till att ge ström till fabriken från biprodukter från glasstillverkningen. Vi vet också att det vi har gjort inte alls är tillräckligt och vi måste göra mer. Vi gör framsteg och rapporterar om detta varje år i vår SEAR-rapport. Läs mer om de steg vi tar för att minska vår klimatpåverkan och vår plan för att uppnå 100 % ren energi på alla våra amerikanska verksamheter år 2020.

Läs om hur Ben & Jerry's har jobbat med miljöfrågan och vad du kan göra  här. 

 
 
Vanliga frågor:
Back To Top