Skip to main content

If It's Melted It's Ruined
Globe outline Sun blazing

 

Tiden rinner ut

Vi var stolta över att vara i Paris, december 2015 när världens ledare enades för att göra något riktigt viktigt: de antog ett globalt ramverk för att tillsammans bekämpa klimatförändringar och antog utmaningen att hålla den gemonsnittliga globala temperaturhöjningen väl under 2º C. Det här var ett historiskt tillfälle som har tagit år att komma fram till. Men Paris var inte slutet, det var endast början.

I samband med den senaste IPCC-rapporten, kunde budskapet från det globala vetenskapliga samfundet inte vara tydligare: vår värld ser redan klimatförändringens förödande effekter och tiden vi har för att agera, för att undvika ännu mer katastrofala konsekvenser, rinner ut.

 

Klimatförändringar handlar om rättvisa

från torka och förödande skogsbränder, havsnivåer som höjs i raska takter och orkaner som blir kraftigare och kraftigare, de riktiga offer av en uppvärmd planet är inte endast isbjörnar och isberg, utan människor.

Dock så märks inte effekterna av klimatförändring jämlikt. När det kommer till klimatförändringar är det människorna i utvecklingsländer - de som har minst möjligheter att kunna anpassa sig - som får betala de tuffaste priserna för de 200 år av industrialisering och förorening från mer utvecklade länder. Detta är verkligen ett problem för klimaträttvisa.

 

Men det finns goda nyheter

Samtidigt som vi vet att vi har lite tid på oss att agera, är de oerhört bra nyheterna att vi faktiskt vet vad vi behöver göra och att vi har tekniken som behövs för att kunna göra dessa åtgärden. Med förnybara energikällor som vind och sol, framsteg inom energieffektivitet i bostäder och kontor, elfordon och laddningsinfrastruktur och regenerativt jordbruk som kan fånga växthusgasföroreningar, har vi alla verktyg vi behöver för att sätta igång arbetet.

IPCC: s senaste rapport menar att för att undivka de värsta effekterna av klimatförändringar och hålla den globala uppvärmningen under 1.5º C krävs ''hastiga, långtgående och oöverträffade förändringar i alla aspekter av samhället.'' Även om detta kan tyckas skrämmande, är det också en möjlighet att omvandla vår ekonomi och arbetskraft in till den framtida ekonomin av ren energi.

 

Mer specifikt måste vi:

  • Sätta ett pris på kol
  • Minska koldioxidutsläppen med 45% innan 2030
  • Övergå till 85% förnybar energi innan 2050
  • Sluta använda kol helt
  • Avreglera användningen av den fossila bränsle industrin
  • Säkerställa stöd för utvecklingsländers begränsning och anpassning

 

Vad innebär det här för Ben & Jerry’s?

Vi förstår att vårt växthusgasavtryck för att producera glass är signifikant. Varje pint med glass vi gör producerar ungefär 0.9 kg av växthusgaser. Vi har jobbat hårt över åren för att minska våra utsläpp på alla nivåer av vår försörjningskedja. Vi har installerat solcells generatorer på vår Waterbury, VT fabrik som genererar en tredjedel av dens elektricitet. Vi har installerat en bio-förvandlare på vår Hellendoorn fabrik i Nederländerna som förvandlar glassavfall från tillverkningsprocessen till ren el.

Ben & Jerry's har precis antagit ett nytt klimatmål genom hela vår försörjningskedja. Målet är en del av en växande rörelse som kallas ''The Science Based Target Initiative, och är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Impact (UNGC), World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och en av de ''We Mean Business Coalition'' comitteerna. SBTI hjälper företag att sätta up mål i linje med den senaste klimatforskningen, så att vi som ett företag kan ta ansvar i vår del för att hålla den globala uppvärmningen under 2ºC.

 

Gå med i den globala klimatrörelsen

Om den smälter, är den förstörd. Det är sant för glass, och det är sant för planeten.

Det kommer ta mer än handlingarna från enskilda företag och människor för att bekämpa klimatförändringar. Vi behöver gemesamt kräva av våra valda ledare att stötta en snabb övergång till den framtida ekonomin av ren energi. Vi har alla verktygen som vi behöver, vi måste bara göra det.

To national, local, and international leaders:

Scientists warn us that climate change is accelerating beyond our control, threatening our survival and everything we love. We call on you to keep global temperature rise under the unacceptably dangerous level of 1.5 degrees C. To achieve this you must urgently deliver clear plans that phase out carbon pollution to zero before 2050, and rapidly shift our societies and economies to 100% clean energy.

 

 

Join the call for a 100% clean world.