Kraftsamling för en human politik

den 22 Mars 2018

Crowd_03_header.png

Tillsammans med vår partner International Rescue Committee (IRC), har vi idag runtom i Europa representerat de tusentals av er som anslutit er till uppropet för att våra europeiska ledare ska säkra att fler flyktingar har en trygg plats att kalla sitt hem.  

Together for refugees

Just nu diskuteras ett lagförslag på EU nivå, unionsramen för vidarebosättning, som genom ett utökat åtagande för kvotflyktingar kan bidra till mer koordinerade säkra och lagliga vägar till Europa. Unionsramen är ett av få lagförlsag på EU nivå som fokuserar på att öppna dörrarna istället för att stänga gränserna och har därför möjlighet att säkerställa att färre flyktingar tvingas till farliga resor för att nå säkerhet.

Tråkigt nog finns det motstånd till att införa denna lag och vi har därför överlämnat en namninsamling till europeiska beslutsfattare där vi tillsammans kräver att de ger fler flyktingar en säker plats att kalla sitt hem. Vi tycker självfallet, att det är oerhört viktigt att fler kvotflyktingar blir ett av flera säkra och legala vägar för flyktingar att nå trygghet i Europa och att den lagstadgade rättigheten att söka asyl aldrig rubbas.  Därför ställde sig Ben & Jerry´s i Sverige bakom uppropet #humanasyllag 

Så vart exakt har vi levererat namninsamlingen? EU har ett roterande ordförandeskap och just nu är det Bulgarien som bestämmer. Så vi tog era underskrifter till Bulgariska ambassader runt om i Europa.

blog2.jpg

blogg1.jpg

People Power

Vi tror på people power. Vi tror på att när vi slår oss samman till en enhet med tron om hopp, rättvisa och vänlighet, så har makthavarna inget val kring att lyssna på oss! Vi har redan sett att våra röster har gjort skillnad i vår Together for Refugees kampanj – tidigare i processen i att skapa denna lag, de tusentals mail ni skickade in hjälpte oss att göra detta en möjligt.

handinT4Rblogg.jpg

What happens next?

Diskussionen om denna lag kommer att fortsätta fram till juni, och våra vänner på IRC kommer att övervaka situationen noggrant. Vi rapporterar till er så fort vi vet något mer. Fram till dess, se andra sätt du vara med och skapa ett mer medmänskligt samhälle.