image-from-the-document-manager

Säkerhet och värdighet för hbtqi-asylsökande!

Ingen borde bli behandlad orättvist, i strid med svensk och internationell rätt, på grund av sin könsidentitet, sexuella läggning eller hur man väljer att uttrycka sig själv. Men precis det händer hbtqi-personer som söker asyl i Sverige. 

Under 2021 kampanjade vi tillsammans med RFSL för säkerhet och värdighet för hbtqi-asylsökande. Tillsammans krävde vi förändring - men tyvärr har ingenting förbättrats sedan dess.

En rapport från RFSL visar nämligen att Sverige fortsätter använda sig av olagliga krav för hbtqi-asylsökande. Detta betyder att hbtqi-personer som har rätt till skydd i Sverige istället utvisas till länder där de kan utsättas för förföljelse och till och med dödsstraff.

Läs vidare för att förstå mer om situationen och vad du kan göra.
 

Vad handlar detta om?

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter,  har granskat migrationsmyndigheternas beslut och domar i hbtqi-asylärenden. 

Studien, som granskar 1 360 beslut och domar mellan november 2020 och maj 2023, visar att Sveriges bedömningar av hbtqi- asylärenden baseras på fördomar och brist på kunskap om hbtqi-personers livssituation. Nästan alla beslut i RFSL:s senaste utredning ledde till avslag.

Varför är detta dåligt?

RFSLs rapport visar att hbtqi-personer som söker asyl i Sverige inte bara måste visa vad de riskerar i hemlandet; de behöver visa specifika livserfarenheter och egenskaper - för att “bli trodda” om att de är hbtqi-personer.

Detta innebär att personer som inte kan beskriva sin sexuella läggning, könsidentitet eller sitt könsuttryck betraktas som icke trovärdiga hbtqi-personer - och därför inte får det skydd de behöver och har rätt till.

Studien visade också att asylsökande hbtqi-personer ofta måste uppvisa negativa känslor som skam över den de är för att anses trovärdiga, vilket innebär att rätten till skydd på ett olagligt och oacceptabelt sätt villkoras av dessa negativa känslor.

Detta är olagligt eftersom det innebär att människor skickas tillbaka till länder där de hotas av förföljelse, och till och med dödsstraff.

Kort sagt: Liv står på spel när asyl nekas på grund av brist på förståelse för sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck!

Olagliga ‘diskretionskrav’

Visste du att sedan två decennier är det förbjudet enligt svensk lag att kräva att asylsökande ska dölja att hen är hbtqi för att undvika förföljelse? Trots detta visade RFSLs studie att myndigheterna fortsätter att avslå och utvisa hbtqi-personer genom att argumentera för att de kan leva i länder där de riskerar förföljelse, genom att leva “diskret."

Detta betyder alltså att Sverige bryter mot svensk och internationell rätt genom sina bedömningar av hbtqi-asylärenden - och olagligt utvisar asylsökande hbtq-personer.

Detta är inte okej. Människors liv står på spel! 

Men det behöver inte vara såhär.

 Det finns faktiskt konkreta saker regeringen kan göra för trygghet och säkerhet för htbqi-personer.

 Och det är därför RFSL vill att regeringen:

  • Stoppar ALLA beslut och utvisningar i hbtqi-asylärenden tills rättssäkra bedömningar kan garanteras
  • Ger Migrationsverket tydliga instruktioner och krav, att de utbildar personal och börjar föra statistik över htbqi-asylärenden!

DU kan också ta ställning – läs mer hos RFSL och stötta deras arbete för hbtqi-personers rättigheter!