Ben Cohens fredsengagemang

Vi vill förtydliga en kommentar som vår medgrundare Ben Cohen har gett angående det pågående kriget i Ukraina.

Som mångårig fredsaktivist och pacifist citerades Ben i ett nyhetsreportage om att han anser att USA bör använda sitt inflytande för att förhandla fram en fredlig lösning på kriget i Ukraina. Under inga omständigheter bör Bens starka övertygelse om stöd för fredlig konflikthantering tolkas som stöd för den ryska invasionen av Ukraina.

Ben Cohens åsikt är hans egen som privatperson och engagerad medborgare, han uttalade sig som privatperson och inte på företaget Ben & Jerry’s vägnar.