Vi kräver en förändring i hur Sverige hanterar hbtqi-asylsökande! Här är varför!

LGBTQ

 

Hos Ben & Jerry’s det självklart att ingen människa ska bli orättvist behandlad på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller uttryck. Men en utredning från RFSL visar att det är just det som händer hbtqi-personer som söker asyl i Sverige. 

Vad är det som hänt?

I November 2020 publicerade RFSL en utredning som granskade över 2000 asylärenden och det visade att migrationsmyndigheterna i Sverige tar livsavgörande beslut baserat på förlegade fördomar om vilka hbtqi-personer är, hur personer borde bete sig och känslor man borde känna. Hbtqi-personer som söker asyl i Sverige blir alltså orättvist behandlade på grund av sin könsidentitet, sexuella läggning eller hur personer väljer att uttrycka sig, när människor befinner sig i det svenska asylsystemet.  

 

Utredningen visar att människor i hbtqi-communityt inte bara behöver bevisa varför man är i fara och vad personen riskerar om den skulle bli utvisade till sitt hemland. Man behöver också bevisa vem man är och göra det på ett sätt som passar in i föråldrade kriterier, som att beskriva känslor kopplade till att vara annorlunda, ha tänkt på eller känt stigma och skam kopplat till sin hbtqi-identitet. De här antagandena bygger på stereotyper om att hbtqi-personer har universellt gemensamma erfarenheter och upplevelser som kan undersökas och mätas - det här är fel.  

 

Ett resultat av den här felaktiga processen blir att människor som inte kan beskriva sin identitet utifrån den här uppsättningen kriterier, inte anses vara trovärdiga som hbtqi-personer. Det leder till att människor i behov av skydd utvisas tillbaka till farliga situationer – till länder som inte anser att kärlek är kärlek, eller att du ska kunna vara den du är, precis som du är.

Hur kan det här ändras?

För att det här ska ändras behöver regeringen se till att migrationsmyndigheterna tar större steg för att utveckla sin kunskap om könsidentitet, sexuell läggning och mångfald, så att asylprocessen kan göras om och att all omedveten partiskhet elimineras från asylintervjuerna. De behöver ge tydliga direktiv till migrationsverket i sitt årliga regleringsbrev och se till att det här området prioriteras, och ge migrationsverket tillräckligt med resurser för att kunna göra det.  

Hur kan jag hjälpa till?

Tillsammans måste vi kräva en förändring i regeringens direktiv till migrationsmyndigheterna för att försäkra att alla hbtqi-personer som söker säkerhet, blir behandlade med respekt och värdighet och får chansen att bli beviljade det skydd de behöver. Skriv under namninsamlingen och kräv en förändring i hur Sverige behandlar hbtqi-asylsökande