5 anledningar varför 2021 är det viktigaste året någonsin för kampen mot klimatförändringar

Climate Action

Skulle det inte vara härligt om vi bara hade en global kris i taget att hantera? Tyvärr är det så att även om pandemin fortsätter att hålla nästan alla aspekter av vår existens på paus, fortsätter klimatet att värmas upp - och det har förödande effekter på våra liv. 

Enligt en rapport från FN:s kontor för katastrofriskreducering (UNDRR), har det varit en förbluffande ökning i klimatrelaterade katastrofer de senaste 20 åren. Runt 1.23 miljoner människor har dött under den här tidsperioden i 7,348 katastrofer (varav de flesta varit en konsekvens av kliamtförändringar) - med mer än fyra miljarder människor som blivit påverkade totalt. Dödsantalet i fattigare länder är mer än fyra gånger högre än de i rikare nationer. 

Antalet och kostnaden av liknande klimatdrivna händelser kommer bara att öka - det är faktiskt så att 2020 slog rekord för dyra katastrofer. Sanningen är den att vi har tagit slut på tiden för att kunna undvika de värsta effektera av klimatförändringar. Om vi vill ha en planet som man kan bo på, måste vi agera nu. Här är varför 2021 är det viktigaste året någonsin i kampen mot klimatkrisen. 

 1. 2020 var det varmaste året någonsin

  Vi kan inte påstå att detta kom som en chock, men NASA rapporterar att 2020 slog 2016 som det varmaste året i registrerad historia. De 10 varmaste åren i NASA:s register har ägt rum sedan 2005, och de topp sju har inträffat sedan 2014. När en Sibirisk stad ovanför polcirkeln ser temperaturer ligga över 37 ° C vet du att något har gått väldigt fel. Jordens medeltemperatur har ökat med 1,5° C sedan slutet av 1800-talet och om vi inte drar ned på våra koldioxidutsläpp drastiskt, kan jorden vara näst intill obebolig för upp till 3 miljarder människor vid 2070.  

 2. De globala koldioxidutsläppen minskade med 6,4% år 2020

  De globala koldioxidutsläppen har ökat i årtioenden, men under 2020, tack vare pandemin och de olika karantänerna runt om i världen, minskade de med 6,4%. Det största minskningen som någonsin registrerats. Om det fanns en ljusglimt i ett långt och svårt år som markerats av sjukdom och osäkerhet, kan det vara just detta - ett tydligt bevis på akut, kollektivt agerande kan leda till betydande positiv förändring. Det är bra nyheter. De mindre bra nyheterna är när karantänerna började lyftas, ökade koldioxidhalterna snabbt. Det är därför som vi samtidigt samlar om oss efter pandemin, måste använda de massiva stimulanspaketen som implementeras i länder runt om i världen för att skapa en fossilbränslefri återhämtning. 2021, låt oss komma ihåg hur mycket vi kan åstadkomma när vi arbetar tillsammans.

 3. USA har återanslutit sig till Parisavtalet

  Brännande globala temperaturer är en uppenbar indikation på att klimatförändringarna är ett hot mot oss alla, oavsett var vi bor. Därför måste alla regeringar på denna planet arbeta tillsammans i ett gemensamt syfte för att minska koldioxidutsläppen. Klimatavtalet från Paris 2015 var ett hoppfullt ögonblick när det verkade som att ett sådant samarbete äntligen var möjligt. Men... Så beslutade Trump-administrationen att dra sig ut och lämna överenskommelsen i limbo (och det land som totalt har släppt ut mer koldioxid än någon annan nation på jorden stod vid sidolinjen). Så det är goda nyheter för världen att USA, under president Biden, officiellt gick med igen den 19 februari. Naturligtvis är det nu det hårda arbetet med att drastiskt minska utsläppen börjar.

 4. Förnybara energikällor är den billigaste energiformen i historien

  Allt som händer i en värld som har förvandlats av förnybar energi. I höstas blev solenergi den billigaste energikällan i historien. Vilket är ... fantastiskt. Men det är också en del av en trend som går tillbaka några år nu, eftersom kol har kollapsat och andra fossila bränslen faller i favör. Världen har i allt högre grad vänt sig till förnybar energi, tillverkat fler batterier, fler vindkraftverk, fler solpaneler och allt detta har lett till en konsekvent minskning av kostnaderna. IEA (International Energy Agency) rapporterade att nästan 90% av den nya elproduktionen förra året var förnybar - och att vi är på en god väg till att förnybara energikällor ska vara världens största kraftkälla 2025.

 5. COP 26 arrangeras i Glasgow, Skottland senare i år

  Det är en tid med massiva omvälvningar och förändringar som behövs, vilket gör det till det perfekta ögonblicket att ta tillbaka och samla världens länder under nästa stora klimatförändringskonferens. COP 26 (FN: s klimatkonferens) kommer att äga rum i Glasgow, Skottland, i November. Detta är den bästa chansen sedan Paris 2015 att göra några verkliga, påtagliga framsteg när det gäller att minska utsläppen, kämpa för klimaträttvisa och säkerställa en rättvis övergång till en grön ekonomi. I Glasgow måste vi se till att frågan om att skydda av världens mest utsatta befolkningar, finns med på agendan. Vi måste agera tillsammans. Och vi måste agera nu.

 

Om COVID-19 och katastroferna under det gångna året lärde oss någonting, är det att allt kan förändras på ett ögonblick. Förhoppningsvis har vi också lärt oss att vi alla är sammankopplade. Faktum är att allt på vår planet hänger samman. Nya studier tyder på att det bästa sättet att skydda oss mot nästa pandemi kan vara att bekämpa klimatförändringarna med allt vi har. Denna planet tillhör oss alla, och om vi bryr oss om våra familjer, våra grannar och våra samhällen, har vi en sällsynt möjlighet just nu att samlas och göra skillnad. COVID visade oss hur kollektiva åtgärder kan leda till förändring. 2021 kan vara vårt sista, bästa möjlighet för att se till att planeten och alla dess människor håller sig friska. Gå med i klimatrörelsen idag.