Flyktingstatus, asylsökande och migrant - hur skiljer det sig?

Image of the world with a tag reading FOR EVERYONE

Om man är bosatt på norra halvklotet är 21 Juni - sommarsolståndet, en viktigt händelse. Kanske firar du årets längsta dag med en glass (ett toppen-val!). Men dagen innan sommarsolståndet 20 Juni är World Refugee Day, en dag som är lika viktig att komma ihåg!

 

Enligt statisitk som publicerades 20 Juni förra året av UNHCR, har 70.8 miljoner människor tvingats fly från sina hem. De flesta flyr från krig, våld eller rädsla för förföljelse. 70 miljoner människor är MÅNGA människor. Det är faktiskt dubbelt så många människor än Kanadas hela befolkning. Föreställ dig att hela Kanadas befolkning skulle avvisas - två gånger. Eller att all befolkning i Thailand skulle förflyttas. Det är otänkbart. 

 

Att slänga runt stora nummer som 70 miljoner, kan vara ett hjälpsamt sätt att förstå storleken på problemet. Men om du inte är en av de 70 miljoner människorna, kan ett nummer som är så stort göra oss likgiltiga till det faktum att de här fördrivna människorna, faktiskt är människor. Så låt oss bryta ned de olika grupperna som utgör den här stora siffran - inte för att vi vill skapa en ''bra'' eller ''dålig'' beteckning, utan helt enkelt för att det är hjälpsamt att komma ihåg varför så många människor har hamnat i den situationen. Här är en närmre titt på de fyra huvudgrupperna som omfattar de 70.8 miljoner, och lite mer om vad den siffran betyder i contexten av tvingad migration.

 

Image reading 1 person is forcibly displaced every second

Vad menas med Migrant?

Mänsklig migration är förflyttandet av människor från en plats i världen till en annan. Det är ingenting nytt, utan människor har rört sig runt om i världen sen mänsklighetens begynnelse. Det här är den breda definitionen av en person som har flyttat från ett land till ett annat - men som inte berättar hela historien om hur eller varför de valde att flytta, eller varför de kanske söker ett annat liv någon annanstans. Skälen kan variera: det kan vara någon som flyttar för att plugga eller en person som lämnar ett trasigt ekonomiskt system i deras ursprungsland. 

Vad menas med Asylsökande?

Du räknas som asylsökande om en person har flytt från sitt ursprungsland på grund av rädsla för förföljelse, krig eller våld, och som kräver internationellt skydd. En person som söker asyl kan vara rädd för förföljelse på grund av skäl som religion, nationalitet eller politisk åsikt, eller inte har möjlighet att återvända hem på grund av beväpnade konflikter. Termen ''asylsökande'' omfattar endast människor som sökt skydd under Flyktingkonvention men som fortfarande väntar på att deras ansökan ska behandlas för att kunna få flyktingstatus. Alla flyktingar börjar som asylsökande, men det är inte alla asylsökande som erkänns som flykting, eller får det skydd som omfattar flyktingstatus om deras ansökan nekas av ett land. Det finns ca 3.5 miljoner människor runt om i världen som har lämnat in deras ansökan om asyl och väntar på ett besked. 

Vad menas med Flykting?

UNHCR (FN:s flyktingorgan) definierar flyktingar som ''människor som flyr beväpnad konflikt eller förföljelse''. Flyktingar erkänns och skyddas under internationell rätt, eftersom att ett återvändande till deras hemland skulle vara en risk för deras liv. Den internationella lagen som förser alla människor med detta skydd är kallad Flyktingkonventionen. Enligt UNHCR, kommer 57 procent av alla flyktingar från endast tre länder: Afghanistan, Syren och Sydsudan. Det är ca 25.9 miljoner flyktingar globalt, med många miljoner fler internt förflyttade, eller asylsökande. 

vad menas med internflykting?

Internflyktingar har lämnat sina hem på grund av rädlsa för krig, våld och/eller förföljelse, men är kvar i sitt hemlad. Internflyktingar står under skydd av deras lokala regeringar, även om den regeringen är anledningen till varför personen förflyttats. Ca 41.3 miljoner människor anses vara internflyktingar. 

Vart kommer alla dessa termer från?

De ovanstående termerna kommer från Flyktingkonvention, som tydligt stipulerar definitionen om en flykting och dess tillhörande legala skydd, sociala rättigheter och typer av stöd flyktingar har tillgång till under Geneve konvektionen. Konventionen berättar även för de länder som ratificerat konventionen vilka skyldigheter ett land har som  värd, för att skydda flyktingar. För stunden har 145 länder åtagit sig och skrivit under protokollet.  

Image of holding hands

Minskar antalet globala flyktingar, asylsökande och interflyktingar i världen?

Nope. UNHCR publicerade sin senaste Global Trends den 20 Juni, under World Refugee Day. Enligt forskningen har den globala poulationen av tvångsförflyttade människor ökat med 2.3 miljoner från 2018. Det kan översättas till att person tvingas fly varannan sekund. 

Ungefär hälften av alla förflyttade människors är barn under 18 år - och ca 138.600 (troligtvis ännu fler) är ensamkommande eller separerade från deras föräldrar. Vid 70.8 miljoner är den globala populationen av människor som tvångsförflyttats på en rekordhög nivå. 

Varför är det så många människor som tvingas förflyttas? 

Det finns flera olika skäl till ökningen: Krig, våld, rädsla för förföljelse likväl som svält, fattigdom och naturkatastrofer. Klimatförändringar är alltmer i kärnan av naturkatastrofer som leder till svält och fattigdom, vilket lämnar människor utan val än att lämna sina hem. 

Människor är människor är människor är människor… 

Oavsett om det är migranter, asylsökande, flyktingar eller internflyktingar, varje person, vuxen som barn har drömmar och mål - precis som du. Ingen vill tvingas förflyttas. Och ingen vill känna sig som ett nummer eller statistik. Så även om definitionerna som blivit listade av flyktingkonventionen ger oss lite mer kunskap om vem, var och vilket stadie förlyttade människor befinner sig i processen, uppmanar vi dig att komma ihåg att människor är människor. De är våra grannar, våra vänner och familjer. Vi skulle kunna vara i deras skor, och om vi var det, hade vi hoppats på att andra skulle stötta oss i att hitta en trygg plats att kalla hem.