Klimaträttvisa: 5 sätt att ta reda på mer

climate-justice-blog.jpg

'klimaträttvisa'' är en fras som ofta används när det talas om klimatförändringar, och som vi vill se ska användas ännu mer, men vad betyder den?

Klimatkrisen påverkar oss alla på ett eller annat sätt, och det ligger i allas intresse att bemöta den. Men existerande sociala uppdelningar som klass, geografi, kön, etnicitet, funktionsvariation innebär att vissa människor och samhällen får uppleva effekterna av klimatkrisen tidigare och i större utsträckning än andra, och oftast är det de fattigaste och mest sårbara människorna som är de som påverkas mest. 

Det är oftast dessa samhällen som står minst ansvariga för klimatkrisen. Om du t.ex. är född i Uganda eller Malawi, där extrema väder och temperaturhöjningar har förödande konsekvenser på livsmedelförsörjningen, är ditt koldioxid avtryck troligtvis över 750 gånger lägre än av en person från något av de 10 länder som står för mest utsläpp i världen.

 

Skillnader på hur människor får uppleva effektera av klimatförändringar gäller inte enbart för människor på andra sidan jordklotet. En studie fann att områden bebodda av människor med lägre inkomst i England blir utsatta för högre nivåer av föroreningar i luften, vilket är nära kopplat till många hälsotillstånd, inklusive högre risk för andnings - och hjärt-kärlsjukdomar. Det inkluderar en oroportioneligt stor andel av people of color, som då utsätts för en högre nivå av luftföroreningar. Tillexempel, svarta människor i London står för 13,3% av befolkningen, men 15,3% av alla London-bor som är utsatta för kvävedioxid nivåer som går över EU gränsen är svarta, eller från Afrikanst eller Karibiskt ursprung.  De som tjänar mest har oftast högre nivåer av konsumtion och koldioxid avtryck, men är även de som lättast kan undivka de direkta effekterna som som t.ex. förorenad luft från transport och andra industrier. 

Det är mycket lättare att skifta fokus från problem på hemmaplan och istället sätta fokus på det som händer i andra länder. Men för att effektivt kunna tackla klimatförändringar, måste vi först acceptera vart ansvaret ligger. I nuläge är det de 10% av världens rikaste som är ansvariga för över 50% av det globala utsläppet och studier visar att de fattigast länderna ansvarar för så lite som 10%.

Behovet av att förstå och bemöta de här ojämlikheterna är det vi pratar om när vi pratar om klimaträttvisa. Och det första steget för att kunna göra det är att vi utbildar oss själva. Det är därför vi satt ihop några av vår favorit artiklar för att kunna utforska klimaträttvisa. Varför inte välja en och diskutera med en vän! 

 1. Klimatförändringar, rasism och klimaträttvisa - Ilyas Nagee (NUS)

  Den här artikeln är bra att börja med om du vill veta hur etnicitet och födelseplats påverkar hur sårbara vi är för klimatkrisen. Från havsnivåer som skiftar i Stillahavsöarna till vattenkrisen i Flint, USA, people of color runt om i världen är oftast de som blir orättvist påverkade av klimatförändringar. Om du vill ha en snabb och enkel förklaring kring intersektionaliteten mellan rasism och klimaträttvisa, är det här rätt plats att börja på.

 2. Climate change is a social justice issue

  Den här filmen utforskar kopplingen mellan klimatförändringar och social rättvisa i berättelseform. Adriana Laurent delar hennes personliga erfarenheter av klimatförändringarnas påverkan i hennes hemland, Honduras, och förklarar hur klimatförändringar kommer att påverka de mest marginaliserade runt om i världen. 

 3. Let them drown: the violence of othering in a warming world - Naomi Klein

  En fantastiskt och långtgående uppsats som diskuterar ''grön kolonialism'', mänskliga rättigheter, och utvinning av fossila bränslen - och varför vi behöver förstå dem alla om vi vill tackla klimatförändringar. Den är ganska lång, men det finns även en inspelning, uppläst av Klein själv. Perfekt för de av oss med upptagna scheman men som samtidigt vill lära oss något, medans dagen rullar på.

 4. 9 Climate Activists of Color You Should Know

  Behöver du en dos hopp? Greta är inte den enda unga personen som leder klimatrörelsen. Från vattenbeskyddaren Autumn Peltier från Anishinabek Nation, till Thomas Lopez från Standing Rock, kolla in de här nio fantastiska unga aktivisterna i framkanten av kampen för klimaträttvisa.

Den här bloggen är skriven till Ben & Jerry's av våra vänner som tar ställning för klimatet, Possible