Vår klimatpåverkan

Det är ingen hemlighet att klimatförändringarna är här och att de förändrar vår jord. Glaciärerna smälter, havsnivåerna stiger och växt- och djurområden förändras. Och även om en handfull miljardärer kanske kollar efter fastigheter i rymden, så skulle vi föredra att hålla våra fötter på den jord vi älskar. Det innebär att direkt vidta åtgärder för att skydda planeten.

 • Det är redan för sent att bevara — eller få tillbaka — det klimat vi brukade ha. Men vi är inte typen som väntar på att vår Chubby Hubby ska smälta. Vi vet att vi måste agera snabbt för att undvika de mest förödande effekterna av klimatförändringarna.

  Av den anledningen — och en miljon andra — har vi arbetat hårt för att ta itu med vår klimatpåverkan. Det här är vad vi gjort så här långt och vad vi kommer att göra härnäst för att minska avtrycket.

image-from-the-document-manager
 • Att göra något börjar med att veta något. Och medan vi aktivt har arbetat för att minska Ben & Jerry's miljöpåverkan under decennier så har vi nu de data som behövs för att mäta utsläppen av växthusgaser (greenhouse gas, GHG) och uppskatta vårt koldioxidavtryck varje år, inklusive vad som bidrar mest till det.

  Det här är vad vi vet:

  • Mejeriprodukter står för omkring 53 % av vårt koldioxidavtryck, medan våra andra ingredienser (nötter, degbitar, virvlar och andra ingredienser) står för ytterligare 21 %.
  • Tillverkningen står för endast 1 % av de totala utsläppen av växthusgaser, men att få glassen från fabriken till butiker och glassbarer står för ytterligare 7 %.
  • En pint med Ben & Jerry's producerar omkring 1,5 kg koldioxidekvivalenter eller CO2e (även känt som vår ”utsläppsintensitet”).

  Att spåra dessa siffror varje år talar om för oss var vi har störst möjligheter att minska vårt fotavtryck och hur det går på vår resa.

image-from-the-document-manager-2

Infografikbeskrivning: En illustration av Ben & Jerry's glasspint används som ett cirkeldiagram för att visa Ben & Jerry's koldioxidavtryck. Diagrammet är märkt ”Vårt koldioxidavtryck.” I diagrammet är 53 % märkt ”Mejeriprodukter”. 21 % är märkt ”Andra ingredienser”. 7 % är märkt ”Utgående transport”. 5 % är märkt ”Detaljhandel”. 5 % är märkt ”Franchise”. 4 % är märkt ”Produktförpackning”. 2 % är märkt ”Inkommande transport”. 1 % är märkt ”Tillverkning”. 1 % är märkt ”Konsument”. Och 1 % är märkt ”End of Life”. Grafiken visas på en korkanslagstavla.

 • Det är bra att ha mål. Det är ännu bättre när dessa mål är vetenskapligt förankrade.

  Det är anledningen till att vi tittar på Science Based Targets initiative (SBTi), vilket driver ambitiösa klimatåtgärder genom att göra det möjligt för företag att sätta upp vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål. Vetenskapligt baserade mål är exakta och mätbara mål som designats för att minska utsläppen med en viss mängd. Det innebär att vi hålls ansvariga för att nå faktiska siffror — inte bara att vi planterar ett par träd eller köper utsläppskompensation för att må bättre när det gäller energin vi använder.

  Vilket kan få dig att undra: Varför talar vi inte om utsläppskompensation eller nettonollmål? Det korta svaret: Dessa ansträngningar är för vaga och ofokuserade — och av tvivelaktig effektivitet. Vi förstår att företag inte kan bli koldioxidneutrala tills hela ekonomin är koldioxidneutral. Nettonollpåståenden används ofta för att få företag att se ut som om de vidtar meningsfulla klimatåtgärder utan att verkligen adressera systemiska problem. Av dessa anledningar har vi valt att hålla oss till vetenskapen och våra SBTi:er.

  Detta är Ben & Jerry's SBTi:er:
   

  • Företagsägda anläggningar kommer att använda 100 % förnybar energi senast 2025.
  • Vi kommer att minska vår utsläppsintensitet med 40 % senast 2025 (från vårt utgångsvärde från 2015).
  • Vi kommer att minska vår utsläppsintensitet med 80 % senast 2050.

image-from-the-document-manager-3
 • Det är ganska stora mål. Så vi har beslutat oss att fokusera på att förbättra tre huvudsakliga kategorier:

  Inköp och ingredienser:

  Mejeriproduktionen står för över 50 % av Ben & Jerry's totala utsläpp, så det är där vi har den bästa möjligheten att minska vårt koldioxidavtryck. Vi utforskar och implementerar lösningar inom några huvudområden:

  • Enteriska utsläpp: Genom att ändra vad vi matar våra kor med så hoppas vi kunna minska deras gaser (vilka artigt kallas ”enteriska utsläpp”). Att fokusera på att förbättra fodrets kvantitet och kvalitet kommer, förutom fördelar för djurhälsa och ekonomi, att ge fördelar avseende kol, vatten, markhälsa och biologisk mångfald. Vi arbetar också för att påskynda antalet piloter och införandet av lösningar för enteriska fodertillsatser.
  • Gödselhantering: Gödselrötare inom jordbruket fångar upp metan från gödsel och använder det för att skapa förnybar energi. Vi arbetar med forskare på metoder för användning av gödselmark. Tillsammans hjälper dessa steg till att minska växthusgasutsläppen och förbättra jordens hälsa och vattenkvaliteten.
  • Regenerativt foder och grödor: Vi arbetar med bönder för att implementera bästa praxis inom regenerativt jordbruk för att bibehålla och förbättra markens hälsa, minska mängden syntetiska insatser och öka jordbrukets biodiversitet. Vi kommer också att fokusera på egenodlat foder, cirkulärt och avskogningsfritt foder och öka mängden gräs i dieten våra kor äter.
  • Förpackning: Vi älskar glasstrutar eftersom de är plastfria, innehåller dropparna och du kan äta alltihop! Men pinten i din frys måste paketeras i något så vi är laserfokuserade på att skapa en mer hållbar förpackningsprocess genom att minska  mängden petroleumbaserade engångsförpackningar i plast som används i leveranskedjan och i glassbarer.

   

  Portföljinnovation:

  Eftersom mejeriprodukter står för en så stor del av vårt koldioxidavtryck, så är en av de enklaste och mest effektiva sätten att minska det att sälja mindre mjölk. Galet, eller hur? Men vänta ett tag. Detta är vad vi provar i stället:

  • Öka innovationen och försäljningen av produkter som innehåller lite koldioxid såsom glass som inte innehåller mejeriprodukter och kakdeg. (Är det någon som vill ha mjölkfria smaker?)
  • Leta efter möjligheter att använda fler ingredienser med litet koldioxidavtryck såsom solrosfrön och mandel som framställts med regenerativa jordbruksmetoder.

   

  Tillverkning och glassbarer

  Ben & Jerry's tillverkning och detaljhandelsverksamhet bidrar med mindre än 6 % till vårt baslinjefotavtryck, mestadels på grund av att vi har tagit oss an det direkt. Och det finns faktiskt några bra nyheter här:

  • Vi har snart nått vårt mål på 100 % förnybar elektricitet för vår globala tillverkning och våra företagsägda glassbarer och kontor.
  • Där vi inte kan köpa förnybara energikällor så arbetar vi med energieffektivitet, värmeåtervinning och elektrifiering (så att vi kan utnyttja kraften i sol och vind).
image-from-the-document-manager-4

Vi vidtar åtgärder för att slå värmen. Anslut dig till oss.

Om den smälter, är den förstörd. Det gäller för glass och det gäller för planeten. Vi tillverkar massor av frysta saker som förlitar sig på ingredienser som skördats från jorden (hej där, kor, nötter, chokladbitar och chokladvirvlar!), så självklart är vi engagerade i att bekämpa klimatkrisen. Men vi lever också här. Och vi uppmanar alla medborgare på jorden att kräva att våra valda ledare stödjer en snabb omställning till en ekonomi baserad på ren energi. Tiden rinner ut, men vi har det vi behöver för att komma igång, så agera nu!

image-from-the-document-manager-5