Skip to main content

Quote by Helen Keller
JK Rowling
martin luther king
Stå upp för Gemenskap framför Utanförskap

Genom "One Sweet World" ber vi fans att välja gemenskap framför utanförskap! Tillsammans kan vi dela positiva berättelser om samhället och utmana missuppfattningar och förutfattade meningar. Oavsett nationalitet, etnicitet, välfärd och religion – kan vi tillsammans bidra till att vända på den växande rädslan och fördomarna omkring oss.

Vi ber alla att delta för att göra vårt samhälle en aning bättre.

Det här är vad du kan göra
 1. Besök Interpeace hemsida för att få reda på mer om deras framstående arbete i Sverige
 2. Gilla vår Facebook-sida för de allra senaste nyheterna om One Sweet World

Vill du veta mer om varför det är viktigt för oss här på Ben & Jerry?

Läs här LINK


FAQs
 • Vi har alltid haft en aptit för glass och en hunger för social rättvisa här på Ben & Jerry’s. Vi är inte rädda för att tycka till om frågor som vi bryr oss om och har stått upp för flera rättvisefrågor under årens lopp.  Från allas rätt till äktenskap och gifta sig med vem man vill, till djurens välbefinnande till kampanjer som ”Get the dough out of politics” - med syfte att skapa en bättre värld som alla kan omfamna och njuta utav. Som ett certifierat Benefit Corporation (hållbar företagsform), har Ben & Jerry’s, och över 1000 företag över hela världen  bidragit positivt till människor och planeten genom att använda företagande till positiv förändring.  Kärnan i alla rättvisefrågor som vi står upp för är strävan efter jämställdhet förenat med vårt underliggande budskap om fred och kärlek.

 • Både Ben & Jerry’s och Interpeace delar samma värdegrund vilket är hörnstenarna av ett lyckat samarbete. Båda tror på att världen blir till en bättre plats när vi fokuserar på det som förenar oss istället för det som delar oss. Mångfald stärker vår helhet. Att bygga ett mer inkluderande samhälle där vi alla är välkomna börjar med insikten om att personer med olika bakgrunder, traditioner, och nationaliteter kan gemensamt bidra till samhället. Interpeace har jobbat med dessa frågor sedan 2013 och vi vill tillsammans sprida budskapet om att vi kan skapa en större gemenskap och samtal mellan grupper tillsammans.

 • Som ett certifierat Benefit Corporation (hållbar företagsform), har Ben & Jerry’s, och över 1000 företag över hela världen bidragit positivt till människor och planeten genom att använda företagande till positiv förändring. Det finns ingen snabb lösning till den sociala uteslutningen och orättvisan, men vi är övertygade att vi kan bidra som ett företag genom att:

  • Främja idéer och handlingar som driver integration och harmoni i samhällen
  • Stödja och öka kunskapen om lokala initiativ som främjar bättre dialog mellan samhällen och hjälpa att skapa en kollektiv samhällsröst för att bekämpa det ökade inflytandet av hat och utanförskap
  • Säkerställa den mest grundläggande friheten - rätten att rösta - genom att förespråka för bättre tillgång till demokrati för marginaliserade grupper i samhället
  • Dela positiva berättelser om gemenskap – vi måste förenas för att dela budskap om fred och kärlek.

 • Vi tror att vårt framtida välstånd beror på hur väl vi kan integrera och utnyttja mångfalden i vår värld - från våra browniebagare och våra Fairtrade jordbrukare till de samhällen där vi är verksamma. Vi kommer att dela positiva berättelser från hela Europa eftersom vi tillsammans kan skapa av positiv förändring.

 • Om människor inte är inkluderade, kommer beslutsfattare inte sträva efter att bygga strategier för att möta deras behov. Forskning visar att när medborgare inte ser politik som motsvarar deras behov, eller anser sig vara icke representerade av politiker, känner de sig fråntagna sina medborgerliga rättigheter - och är då ännu mindre benägna att delta i demokratin. Att säkerställa att alla har tillgång till den grundläggande rätten att rösta är avgörande för att vända den långsiktiga trenden av utanförskap och ojämlikhet i Europa.

Back To Top