Ben & Jerry's åtagande till spårbar kakao

På Ben & Jerry’s åtar vi oss att göra bästa möjliga glass på bästa möjliga sätt. Och en av våra populäraste ingredienser är kakao, stjärnan i några av våra populäraste smaker. Som du kan tänka dig använder vi ganska mycket, så under de senaste åren har vi arbetat intensivt för en mer rättvis framtid för kakaoodlarna i vårt nätverk genom vårt partnerskap med Fairtrade och Living Income Accelerator. Och nu tar vi nästa stora steg på vår resa genom att slå oss samman med Tony’s Chocolonely’s Open Chain för att främja uppdraget att få ett slut på det moderna slaveriet inom chokladbranschen samtidigt som vi hjälper odlare på sin resa mot en inkomst som går att leva på. 

Kakaobönorna i den helt nya Chocolatey Love A-Fair har köpts in genom Tony’s Open Chain som hjälper företag att vidta åtgärder för att få ett slut på det moderna slaveriet och barnarbetet inom chokladbranschen. Genom att anta Open Chains fem inköpsprinciper tar företag ansvar för att säkerställa en öppen och spårbar leveranskedja och betalar ett högre pris för att ta itu med fattigdomen, grundorsaken till de sociala orättvisorna för kakaoodlare.   

Ben & Jerry’s betalar redan bönder en premie för deras kakaobönor genom ett löpande samarbete med Fairtrade och boostar detta ytterligare genom att betala priser som ger en ”inkomst som går att leva på”. Som en del av Open Chain kommer Ben & Jerry’s nu också att åta sig Tony's 5 inköpsprinciper, vilket innebär att de kommer att betala en extra premie för att ytterligare stödja partnerkooperativ i Elfenbenskusten. Genom att gå med i Open Chain blev vi även det första glassföretaget som köper in spårbar kakao via Open Chain-leveransnätverket. 

Vi ser fram emot att starta resan mot segregerad spårbar kakao under de närmaste åren.  

Orättvisor inom kakaoodling

Varför så starkt fokus på kakao? Förutom det faktum att det är en viktig ingrediens i våra smaker så står chokladbranschen inför ett antal unika utmaningar som gör det särskilt svårt för jordbrukare att frodas. Just nu finns det 30 000 fall av modernt slaveri och 1,56 miljoner fall av barnarbete inom chokladindustrin i Ghana och Elfenbenskusten. Det är anledningen till att vi åtar oss Open Chain, ett initiativ som hjälper företag att få ett slut på det moderna slaveriet och illegalt barnarbete inom chokladbranschen genom att ta itu med grundorsaken: fattigdom. 

Chokladbranschen domineras av ett litet antal stora företag som drar nytta av att hålla kakaopriserna så låga som möjligt, oavsett kostnad för kakaobönderna. 60 % av världens kakaobönder kommer från bara två länder: Ghana och Elfenbenskusten. Detta innebär att en stor del av exploateringen i chokladindustrin — modernt slaveri och illegalt barnarbete — koncentreras där. Bönder som ofta brukar små bitar land tjänar endast 0,78 USD per dag på sina grödor, vilket faller långt under den inkomst på 2,16–2,49 USD per person och dag som behövs för att överleva i Ghana och Elfenbenskusten. Det innebär att bönderna tvingas in i en cykel av fattigdom som direkt orsakar modernt slaveri och illegalt barnarbete i chokladbranschen.  

Vad är lösningen? Det börjar med att betala bönder ett rättvist pris för deras gröda vilket börjar bryta fattigdomscykeln och, i kombination med stöd genom coachning, tillhandahålla grunden för bättre jordbruksförvaltning som leder till bättre inkomster.

Open Chain

Vi är glada över att gå samman med Tony’s Chocolonely och deras uppdrag för att avsluta det moderna slaveriet inom chokladbranschen! Vi har åtagit oss att omvandla våra kakaoinköp till Open Chain-metoden, så att våra kakaobönor är spårbara och ansvarsfullt inköpta via Open Chains fem inköpsprinciper: 

  1. Övergå till helt spårbara kakaobönor.   
  2. Genom att betala en extra premie för deras kakaobönor ges bönder en möjlighet att tjäna en lön som går att leva på.   
  3. Förespråka starka kooperativ för att professionalisera och göra arbetet med kakaoodling säkert och hållbart. Sammantaget innebär detta att bönderna klarar sig och har kraft att förändra den strukturella ojämlikheten i värdekedjan.   
  4. Vi engagerar oss långsiktigt för att ge bönder inkomstsäkerhet och möjlighet att investera i sina verksamheter.   
  5. Vi coachar bönder i hur de kan förbättra produktiviteten och kvaliteten hos sin kakao och förbättrar deras kunskap om relevanta grödor. 

Fairtrade

Vi har länge åtagit oss att köpa kakao, socker, vanilj, bananer och kaffe med Fairtrade-certifiering för alla våra smaker. När du ser Fairtrade-loggan på våra pints så vet du att de småskaliga jordbruk som producerade dessa ingredienser utöver det vanliga inköpspriset för grödorna fick en Fairtrade-premie. Och när vi ställer om till Open Chain-metoder så fortsätter vi även med vårt Fairtrade-åtagande.

Accelerator för inkomst som man kan leva på

Förutom att vi är Fairtrade-certifierade så samarbetar vi även med våra partner på Fairtrade för att säkerställa att våra ingrediensproducenter kan tjäna en inkomst man kan leva på och leva ett fullt, värdigt liv, och vi använder ett projektbaserat initiativ som vi kallar accelerator för inkomst som man kan leva på.  2020 blev vi det första glassföretaget som betalade ett pris som motsvarar en inkomst som man kan leva på för den kakao som används i basblandningen till vår glass. Detta innebär att vi betalar bönder ett ytterligare belopp utöver Fairtrade-priset för att fylla ut gapet till inkomsten man kan leva på — pengar som bönder kan använda för att investera i sitt jordbruk och sina hushållsbehov.

Poängen

På Ben & Jerry’s använder vi en affärsmodell som vi kallar ett sammanlänkat välstånd, vilket innebär att vi anser att alla som medverkar till att tillverka våra smaker ska blomstra genom sin relation med oss ​​när vi strävar efter att göra ”rättvisa” till vår främsta ingrediens. Vi är glada över att lägga till Open Chain-inköp till de många sätt på vilka vi förverkligar denna modell i vårt företag på vårt uppdrag att göra slut på det moderna slaveriet och olagligt barnarbete i chokladbranschen!