Här på Ben & Jerry’s bryr vi oss om vår glass hela vägen från ko till strut. Och det innebär att vi ser efter välbefinnandet för våra mjölkbönder, lantarbetare, kor och miljö. Det går ju inte att göra glass utan mejeriprodukter och du kan inte skapa Ben & Jerry’s utan den extra ansträngningen.

Genom vårt Caring Dairy-program samarbetar vi med partnerbönder, primärt i vår hemstat Vermont, samt i Nederländerna, Tyskland och Storbritannien, för att stödja dem i förbättrandet av sina jordbruksmetoder. Vårt mål? Framgångsrika bönder och lantarbetare, friska kor och miljövänliga metoder.

Stöd till jordbrukare och lantarbetare

Att stödja bönder är en central del i vårt Caring Dairy-uppdrag. Vi är stolta över att vara den första köparen av mejeriprodukter som antog Milk with Dignity-programmet, en oberoende standard för mänskliga rättigheter för arbetsförhållanden på mjölkgårdar i nordöstra USA som leds av lantarbetare. Och vi betalar extra pengar till bönder som deltar i Caring Dairy-programmet och Milk with Dignity-programmet, så det är en win-win för alla.

Håller hjorden frisk

Vi har ett pilotprojekt för en mejeriproduktsstandard tillsammans med Global Animal Partnership (GAP), som bedömer varje gårds kor för att se till att de är friska och väl omhändertagna. Varje gård i US Caring Dairy-programmet måste leva upp till oberoende, branschledande tredjepartsstandarder för att säkerställa hjordens välbefinnande.

Framåt i miljöarbetet

Att ta hand om miljön är en annan viktig del av Caring Dairy-programmet. Programmet hjälper bönder att implementera regenerativa jordbruksmetoder – en metod för jordbruk som bygger sunda ekosystem. Vi är faktiskt ett av de första programmen för mejeriprodukter som införlivar hållbarhet i våra standarder och vi går nu ännu längre genom att förespråka regenerativt jordbruk. Här i USA arbetar vi med lantbruksforskare på universitetet i Vermont och andra lokala universitet, tillsammans med våra Caring Dairy-bönder för att skapa mätbara framsteg inom skapandet av jordhälsa, vilket är viktigt för vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden.

Ta en titt på våra Caring Dairy-standarder