Skip to main content

Hbtqi-personers liv äventyras när migrationsmyndigheterna nekar asyl baserat på fördomar om vilka de är, känslor personer borde känna och hur man borde bete sig. Var med och se till att migrationsmyndigheterna behandlar människor rättvist.

Problemet

Ingen borde bli behandlad orättvist på grund av sin könsidentitet, sexuella läggning eller hur man väljer att uttrycka sig själv. Men precis det händer hbtqi-personer som söker asyl i Sverige. 

En studie med över 2000 asylärenden visar att migrationsmyndigheterna i Sverige gör livsavgörande beslut baserat på stereotyper och fördomar om vilka hbtqi-personer är, hur personen förväntas bete sig och vilka känslor man borde känna.  

Hbtqi-personer som söker asyl behöver inte bara bevisa varför man är i fara; du förväntas också bevisa vem du är. 

På grund av begränsad och otillräcklig utbildning för de som gör asylutredningar, förväntas hbtqi-personer som är i behov av skydd att beskriva sig själva på ett sätt som passar in i förlegade kriterier, binära beskrivningar och farliga antaganden. Resultatet av den här trasiga processen är att människor som borde få skydd blir nekade just detta, och blir skickade tillbaka till farliga omständigheter. Det är fel.  

Men det behöver faktiskt inte vara på det här sättet. Migrationsmyndigheterna måste sluta behandla hbtqi-asylsökande felaktigt. De måste ta större steg och utveckla kunskap om könsidentitet, sexuell läggning och mångfald, göra om processen och ta bord all form av omedveten partiskhet inom asylintervjuerna. Människors liv står på spel.

Tillsammans måste vi kräva en förändring i regeringens direktiv till migrationsmyndigheterna för att försäkra att alla hbtqi-personer som söker säkerhet, blir behandlade med respekt och värdighet och får chansen att bli beviljade det skydd de behöver. 

Skriv under namninsamlingen och ta ställning för en förändring kring hur Sverige behandlar hbtqi-personer som söker asyl.

 

FAQs
 • Asylutredningen är den process där Migrationsverket utvärderar om en person ska beviljas asyl i Sverige eller inte. Utredningen kan bestå av en eller flera intervjuer, där personen får möjlighet att berätta varför hen har flytt och vad personen riskerar om den tvingas återvända till sitt hemland. Efter utredningen skickar den asylsökandes offentliga biträde ett skriftligt yttrande till Migrationsverket och beskriver varför den asylsökande ska beviljas skydd. 

 • En utredning av RFSL visade att när hbtqi-personer söker asyl i Sverige, förväntas de bevisa sin identitet utifrån hur Migrationsverket tror att hbtqi-personer ska vara och känslor personen borde känna.  

  På grund av begränsad och otillräcklig utbildning för de som gör asylutredningar, förväntas hbtqi-personer som är i behov av skydd att beskriva sig själva på ett sätt som passar in i förlegade kriterier, binära beskrivningar och farliga antaganden om deras identitet.  

  Det här kan resultera i att människor som inte kan prata om sin identitet utifrån dessa stereotypa antaganden, får nekad asyl, även om personen står inför verklig fara om den återvänder till sitt hemland.  

  Läs hela utredningen här.

 • Utredning från RFSL visar att hbtqi-personer som söker asyl har blivit nekade det skydd de behöver, på grund av att migrationsmyndigheterna anser att personen kan fortsatt leva i säkerhet så länge deras sexuella läggning, könsidentitet eller uttryck anses vara dold i hemlandet. Det här har lett till att hbtqi-asylsökande blivit utvisade till länder såsom Irak, Kenya, Etiopien och Ryssland, där hbtqi-personer kan bli straffade med böter, tortyrklassade ‘’tester’’ och till och med avrättning, med en förväntan att de ska kunna dölja vem de är. 

  Ben & Jerry’s anser att  människor ska kunna leva sina liv och kunna vara öppna med vem man är och vem man väljer att vara med, utan rädsla för att hamna i skada.  

 • Migrationsmyndigheterna består av: Migrationsverket, fem migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen.

 • Regeringen behöver tillsätta en utredning som får i uppdrag att komma med förslag hur asylprocessen kan förbättras och i sitt regleringsbrev till Migrationsverket inkludera: 

  • Ge i uppdrag att förbättra rättssäkerheten för hbtqi-asylsökanden och avsätt pengar för det arbetet.
  •  Alla som jobbar med asylsökanden vid myndigheterna måste få tillräcklig kunskap om hbtqi-frågor och om hbtqi-personer som riskerar förföljelse i sina hemländer. 
  • Ett uppdrag att föra statistik över asylärenden. Vi behöver veta mer om hur många asylsökande hbtqi-personer som får avslag och hur många som får stanna i Sverige.

 • Vi kräver en förändring i regeringens direktiv till migrationsmyndigheterna för att försäkra att alla hbtqi-personer som söker säkerhet, blir behandlade med respekt och värdighet och får chansen att bli beviljade det skydd de behöver.

 • Vi tror att nu, när riksdagen efter många års diskussioner har antagit en ny asyllagstiftning, kan vi komma framåt och sätta fokus på andra frågor gällande asylsökandes situation i Sverige. Diskussionen om hur lagstiftningen ska se ut har tagit all fokus, men nu måste regeringen lyfta blicken och åtgärda de stora problem som finns i asylprocessen för en av de mest utsatta grupperna på flykt: hbtqi-flyktingar.  

  Regleringsbrevet presenteras i December, under hösten har vi möjlighet att höja våra röster och ta ställning för en förändring kring hur hbtqi-asylsökande blir behandlade i Sverige.  

 • På Ben & Jerry’s driver våra vägledande principer oss till att främja jämlikhet, möjligheter och rättvisa för marginaliserade samhällen över hela världen. I 40 år har vi kämpat för en rättvisare värld för alla, oavsett om det handlar om hbtq -rättigheter eller för att skydda och främja rättigheterna för människor som söker en säker plats att kalla hem. 

  Just nu behandlas hbtqi-personer som söker asyl i Sverige felaktigt på grund av begränsad och otillräcklig utbildning för de som utför asylintervjuerna. Vi anser att vi tillsammans måste arbeta tillsammans för att försäkra att hbtqi-personer som söker säkerhet, blir behandlade med respekt och värdighet och får en rättvis chans att få det skydd de behöver. 

Back To Top