HBTQ+-rättigheter

Ben & Jerry’s har en lång stolt historia av stöd till HBTQ+-gemenskapen i kampen för rättvisa. Detta åtagande har sin grund i företagets grundvärderingar, vilka inkluderar en djup respekt för alla människor och en orubblig övertygelse om att alla förtjänar fullständiga och lika medborgerliga rättigheter.

Vi firade 2015 när USA:s högsta domstol erkände allas lika rätt att ingå äktenskap som en nationell rättighet. Det var en seger som föregåtts av mer än fyra decennier av kamp, en seger som inte för så länge sedan verkade allt annat än säker. Vi har alltid trott att när kärleken vinner, så vinner alla.

Men även om beslutet om allas lika rätt att ingå äktenskap var banbrytande, så var det inte slutet på resan mot HBTQ+-jämlikhet. HBTQ+-amerikaner står fortfarande inför ökad diskriminering inom bostäder, utbildning, hälso- och sjukvård med mera. År 2020 fastslog USA:s högsta domstol att HBTQ+-anställda är skyddade från diskriminering, men samhället och framför allt transpersoner är fortfarande hotade. Och statistiken kring våld baserat på sexuell läggning eller könsidentitet är uppseendeväckande och nedslående. Så vi hänger inte upp våra regnbågsfärgade aktivisthattar riktigt än, och det bör inte du heller göra. Det finns mer arbete att göra för att säkerställa säkerhet och jämlikhet för alla, oavsett vilka de är eller vem de älskar.

Vidta åtgärder

Med rekordstöd för HBTQ+-rättigheter i USA, så har det aldrig funnits en bättre tid att kräva full jämlikhet.

Stöd lagstiftning som syftar till att göra slut på diskrimineringen, såsom jämställdhetslagen.

Stöd Human Rights Campaigns initiativ för jämlikhet.

Inled samtal, skriv under petitioner och visa ditt stöd.