Skip to main content

Vi står upp för en human flyktingpolitik

Föreställ dig att du stänger dörren till ditt hem utan att veta om du någonsin kommer att kunna återvända. Idag är fler människor än någonsin på flykt från sina hem på grund av krig och förföljelse. Europas svar på flyktingkrisen har varit otillräcklig. Men, det kan bli bättre, och vi vill att du hjälper till.

Just nu diskuteras ett lagförslag på EU nivå, unionsramen för vidarebosättning, som genom ett utökat åtagande för kvotflyktingar kan bidra till mer koordinerade säkra och lagliga vägar till Europa. Unionsramen är ett av få lagförlsag på EU nivå som fokuserar på att öppna dörrarna istället för att stänga gränserna och har därför möjlighet att säkerställa att färre flyktingar tvingas till farliga resor för att nå säkerhet.

Vi tycker självfallet, att det är oerhört viktigt att fler kvotflyktingar blir ett av flera säkra och legala vägar för flyktingar att nå trygghet i Europa och att den lagstadgade rättigheten att söka asyl aldrig rubbas. Vi har enat våra krafter med International Rescue Committee och uppmanar våra Ben & Jerry's fans att stötta en humanitär unionsram. Tack vare personer precis som du, så har lagförslaget klarat av det första hindret!Men, lagförslaget är inte säkrat och det finns mycket motstånd. Förhoppningsvis kommer politikerna lyssna på de 50 000 som joinade oss i vår Together for Refugees kampanj som krävde en mer human flyktingpolitik i Europa.Hur går vi vidare?Diskussionen om denna lag kommer att fortsätta fram till juni, och våra vänner på IRC kommer att övervaka situationen noggrant. Vi rapporterar till er så fort vi vet något mer. Fram till dess, se andra sätt du kan vara med och skapa ett mer medmänskligt samhälle: Var med och skapa ett inkluderande samhälle med oss!

 

Tvingad att fly från sitt hem

För många av oss betyder ett hem att vi känner oss trygga och bekväma. Men tänk dig att du och dina kära rivs upp från den tryggheten av skäl som ni inte har någon inverkan eller kontroll över, och tvingas leva i total ovisshet om huruvida ni kommer att kunna återvända. För miljontals människor världen över har känslan av ett hem blivit ett avlägset minne.

Läs mer

Människorna bakom siffrorna

Debatten om den rådande flyktingsituationen består ofta av chockerande siffror och fakta om avlägsna platser. Vad som riskeras att glömmas bort, är att bakom varje siffra finns det personliga historier - om individer med hopp, drömmar och behov precis som våra egna. Nu är det dags att fokusera på vår medmänsklighet och allas rätt till ett tryggt hem.

Kollaps

FAQs
  • Ben and Jerry´s har enat sina krafter med International Rescue Committee och ber våra fans att agera för att fler flyktingar ska kunna vidarebosättas i Europa. Den avgörande nya lagen som just nu diskuteras i Europaparlamentet kan tillhandahålla säkra och lagliga vägar för flyktingar till Europa.

  • 2017 är ett avgörande år. Överenskommelsen som just nu diskuteras i EU ger våra ledare en möjlighet att enas och bestämma ett koordinerat och humanitärt gensvar till flyktingkrisen. Många flyktingar har tvingats lämna sina sina hem på grund av krig och våld, och har som resultat tvingats pausa sina liv i ett land långt ifrån sitt hemland. Vidarebosättning kan hjälpa dessa flyktingar. Unionsramverket har möjlighet att sätta mål för europeiska länder att ta emot kvotflyktingar med fokus på att vidarebosätta de mest sårbara och erbjuda en säker och laglig väg till Europa.

  • Vidarebosättning erbjuder kvotflyktingar möjligheten att nå säkerhet och kunna återuppbygga sina liv. Det möjliggör en väg till trygghet för de mest sårbara flyktingarna genom att identifiera dem i det första landet där de sökt skydd i och erbjuda dem en säker väg till permanent skydd i Europa. När kvotflyktingar har kommit fram till ett europeiskt land, involveras lokala myndigheter och organisationer för att stödja dem i allt från att lära sig språket, hitta jobb till att se till att barnen integreras i sin skolgång.

  • Ja, vi tror att det gör det! Det finns väldigt många exempel på när människor lyckats påverka politisk förändring genom att enas och tala med en stark gemensam röst. Vi har lanserat ´Together for Refugees´efterom det finns en enorm potential i att samla våra röster och visa våra politiker i Europaparlamentet att vi kräver säkra och lagliga vägar för flyktingar att söka skydd i Europa. Våra EU representanter är inte vana vid att få mejl från sina väljare så folkmakt och offentlig press kan verkligen göra stor skillnad!

  • Ben & Jerry´s och IRC verkar för att unionsramverket ska försäkra att fler flyktingar kan börja komma till Europa på ett lagligt och säkert sätt. Samtidigt finns många gräsrotsorganisationer som dagligen bidrar till en mer rättssäker och human vardag för flyktingar. Vi har listat några av dem här [hyperlink]. Ta gärna kontakt med dem och engagera dig för ett mer humant och inkluderande Europa!

Back To Top